Per comprar aquest material està a la venda a les oficines del club tots els dies laborable de 17:00 a 20:00.

  
Banderí petit: 5 €